Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ


 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Το ιστολόγιο αυτό είναι μια μακροχρόνια, κοπιαστική και επίπονη έρευνα του διαχειριστή για τους μαχητές του’40, που έμειναν για πάντα εκτός των συνόρων.
Βασίζεται σε σπάνια ιστορικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες από άτομα που έζησαν τα γεγονότα.
Επίσης βασίζεται σε επιτόπιες επισκέψεις στους τόπους που διαδραματίστηκαν τα πολεμικά γεγονότα του 1940-41.
Από την επιτόπια έρευνα στους τόπους που έχω ερευνήσει στη γειτονική Αλβανία, έχουν εντοπιστεί και αναγνωριστεί περί τους 150 πεσόντες και έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι συγγενείς τους.
Το φωτογραφικό υλικό που παραθέτω είναι από τους τόπους τιμής των πεσόντων και όπου υπάρχουν φωτογραφίες τους, αυτές τις έχω πάρει από τους συγγενείς τους με πολύ κόπο.
Επομένως το σύνολο του ιστολογίου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση του συνόλου ή μέρους χωρίς την άδειά του.
Η προειδοποίηση γίνεται γιατί τον τελευταίο καιρό διαπιστώθηκε εκτεταμένη χρησιμοποίηση του υλικού αυτού από τρίτους (κειμένου και φωτογραφιών) και στη συνέχεια αναδημοσίευση από άλλους χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης όπως επιβάλλει η σχετική νομοθεσία και οι διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

1 σχόλιο:

Άνδρέας Ντερέκης είπε...

Κύριε Αγαθοκλή Παναγούλια
Διαβάζοντας τίς ώραίες σελίδες
άπό τόν ίστότοπό σας,έφτασα έδώ
όπου άναφέρετε πώς χαρίς τήν άδειά σας
απαγορεύεται τήν άναδημοσίευση κειμένων.
Δυστυχώς τό έχω κάνει ήδη,χωρίς νά σάς έρωτήσω
στόν ιστότοπο http://greeksurnames.blogspot.com/
Φυσικά άναφέρω τήν πηγή σας,μά έάν δέν τό έπιθημήτε
ένημερώστε με σάς παρακαλώ,ώστε νά διαγράψω τήν άνάρτηση.
Σάς εύχαριστώ
Άνδρέας Ντερέκης